Välkommen till

Sjöberga Samfällighetsförening

Styrelsen 2022/2023

Ordförande:       Ragnar Persson                310

Vice ordf.:          Mats Olofsson                  317

Sekreterare:            Bengt Larsson                        500

Kassör:              Carina Ekdahl                   611

Ledamot:           Stefan Ekberg                   605

 

Supplenter:       Malin Sylvan                    312

                        Jesper Widmark               302

 

Revisorer:             Bengt-Åke Olsson                   421

                              Mikael Bengtsson                    513

 Revisorsuppl:   Siv Klamborn                    335

 

Valberedning:    Ingvar Tunerup                409

                        Margaretha Jonsson         325