Välkommen till

Sjöberga Samfällighetsförening

Styrelsen 2023/2024

Ordförande:       Mats Olofsson                 317

Vice ordf.:          Jesper Widmark              302

Sekreterare:            Bengt Larsson                        500

Kassör:              Carina Ekdahl                   611

Ledamot:           Stefan Ekberg                   605

 

Supplenter:       Malin Sylvan                    312

                        Peter Lindbäck                 329

 

Revisorer:             Bengt-Åke Olsson                   421

                              Mikael Bengtsson                    513

 Revisorsuppl:   Bobby Ek                         417

 

Valberedning:    Ragnar Persson               310

                        Margaretha Jonsson         325